Nyheter

  • Til trenere

    Her har jeg lagt inn linker til en del ressurser som du kan benytte som trommetrener. Og ja - jeg vet dere liker å kalle dere lærere, men en fotbal...
  • Til elever

    Tips om øving med linker til aller filmer, musikk og ekstraøvelser.
  • Til foresatte

    Dere har fått en trommeslager i hus. Selv om eleven har trommetimer skal mesteparten av utviklingen skje ved øving hjemme.  Når eleven øver hjemme ...