Frontpage

Trommer.no er en nettside for salg av trommebøkene Virvel og Tremolo. Det er slagverker og pedagog Lage Thune Myrberget som har skrevet bøkene. Bøkene er de mest benyttede i norske korps, brassband og kulturskoler.  

De er svært moderne i sin tilnærming på det pedagogiske arbeidet og benytter en mengde ulike teknologier som strømning, QR-koder og Youtubefilmer. 

I tillegg til elevbok er det også utarbeidet egen veiledningsbok for læreren (treneren) . Elevens foresatte har også fått egne skriv som bidrar til å hjelpe elevene med øving hjemme. 

Elevene lærer å lese noter, men parallelt lærer de, fra første time, å komponere - skrive noter. Det er læreren som skal fremføre dette på hver time. Slik skapes en relasjon og rollefordeling som er unik for metodikken i disse bøkene. 

Den helhetlige metodikken gjør at bøkene står seg meget godt som læringsverktøy og sikrer at elevene får grunnleggende slagteknikk, instrument- og noteforståelsen.  

Virvel og Tremolo egner seg også MEGET godt for nettundervisning.